Spiritualiteit en wetenschap

Zou dat wel kunnen, die twee in één zin, zonder iets van “versus” of zo ertussen? Laten we dat eens onderzoeken :-).

Hoezo?

Ik ben opgegroeid met beide: wetenschap via school en allerlei media en spiritualiteit middels familie en mijn eigen nieuwsgierigheid. Als ik ziek was, kreeg ik witte, homeopathische korreltjes (werkte uitstekend). Zo rond mijn veertiende begon ik mijn eigen energie in mijn lijf te sturen. Wetenschap vond ik ook uitermate boeiend. Ik verslond boeken en wilde altijd weten hoe iets zat. Beide thema’s waren voor mij zo normaal en werkelijk als wat. Tot ik mensen ontmoette die dat anders zagen.

Te zijn of niet te zijn- dat is de wetenschap

Ik leerde dat alles wat een spiritueel label heeft onwaar is volgens de huidige, Westerse maatschappij. Daar wil ik graag dieper in duiken. Velen gaan ervan uit dat als het niet wetenschappelijk is bewezen, dat het niet bestaat. En andersom: als de wetenschap iets aantoont, dan is het waar. Die ga ik zometeen afbreken, maar eerst dit: is het echt zo dat spirituele zaken nooit wetenschappelijk bewezen zijn?

Spirituele gekkigheden

Om dit te beantwoorden, hieronder enkele spirituele en alternatieve gekkigheden die wetenschappelijk bewezen zijn:

  • Honderden studies zijn verricht naar de effecten van meditatie. Velen toonden miraculeuze effecten, zoals een beter immuunsysteem. Echter, veel onderzoeken werden weer afgewezen vanwege een te kleine theoretische achtergrond. Wat overbleef uit twee metastudies, is dat voornamelijk op psychisch, emotioneel en relationeel vlak positieve effecten te meten zijn.
  • Dan een onderwerp wat mij uiteraard extra aanspreekt: reiki. Het is via meerdere studies aangetoond dat reiki behandelingen mensen met angst en depressie significant gezonder maken. The International Centre of Reiki Training houdt een lijst bij van momenteel 33 studies, die aan alle strenge wetenschappelijke eisen voldoen en peer-reviewed zijn (door mede-wetenschappers nagekeken). Een samenvatting uit die studies: reiki werkt stress-verlagend bij mens en dier. Dit is vergeleken met een controlegroep die ook mocht chillen; het stress-verlagende effect kwam dus niet omdat de deelnemers lekker mochten ontspannen, maar echt door de reiki. Enkele andere effecten: herstel van hartinfarcten (vergelijkbaar met medicatie) en cellulaire schade en significante vermindering van Alzheimer verschijnselen.
  • Via een vijf dubbelblinde proef is wetenschappelijk bewezen dat mediums daadwerkelijk informatie opvangen van overleden dierbaren van de mensen die zij een reading geven.
  • En nog zoveel meer, zoals dat je met je gedachten jezelf fysiek kunt genezen, dat zowel planten als metalen een pijnreactie en een stervensproces kennen en diverse casestudy’s waaruit blijkt dat mensen herinneringen hebben uit een ander leven (zelfs vloeiend een taal spreken die niet anderszins aangeleerd kan zijn).

Dan heb ik het nog niet over de dingen die we nog niet begrijpen en daardoor nog niet kunnen onderzoeken. Bovendien is het soms een principekwestie: Bert Hellinger, de ontdekker van de familiesystemen/opstellingen, heeft duizenden opstellingen gedaan waaruit telkens dezelfde patronen en uitkomsten kwamen. Toch verkondigt hij deze niet als waarheid, omdat hij geen garantie op de toekomst wil claimen.

Wetenschappelijke religie

Dus, nu we uit de weg hebben dat de spirituele wereld volgens de wetenschap uit wanen en placebo bestaat, kunnen we nader kijken naar de wetenschap zelf. Hoe betrouwbaar is die eigenlijk? Nou ja, zelf ben ik wetenschap onder de religies gaan scharen. Dat komt door de volgende zaken:

  • Wetenschappelijke onderzoeken hebben financiering nodig. Daar ontstaan meerdere problemen. Namelijk: bijna niemand wil geld investeren in wetenschappelijk onderzoek naar spirituele en alternatieve zaken. Er zijn namelijk weinig multinationals die daar baat bij hebben. De overheid is al net zo onwelwillend. Hierdoor kàn simpelweg veel niet ‘bewezen’ worden. Een ander probleem met geld is dat die multinationals veel geld investeren in het bewijzen van hun eigen ideeën, die hun portemonnee ten goede komen. Talloze voorbeelden zijn ervan bekend. Onderzoeken die gemanipuleerd zijn, of waarvan de uitkomst doodleuk is gewijzigd. Hierbij worden soms zelfs sterfgevallen niet vermeld, zoals bij het testen van nieuwe ‘medicijnen’.
  • Soms is het ook eigenbelang. Een insider vertelde mij dat, op de master studie die zij doet, men getraind wordt om wetenschappelijke artikelen te schrijven op een manier dat zij hun eigen waarheid en gewenste uitkomsten erin kunnen verwerken (terwijl het dus lijkt alsof het wetenschap is). Bijvoorbeeld voor persoonlijke eer.
  • Maar het is niet altijd kwaaie opzet. Kijk maar eens naar de geschiedenis: veel wetenschappelijk ‘bewijs’ is teruggeroepen door voortschrijdend inzicht. Bijvoorbeeld bij honden. Men had een beeld van de hond als strijder om de macht, waarbij hij over lijken gaat. Wetenschappers hadden daartoe ijverig zitten turven bij wolven die in dierentuinen gehouden werden. Probleem daarbij was ten eerste dat het geen natuurlijke setting was: de wolven waren vreemden van elkaar en in een klein territoriumpje opgesloten. Ze voelden zich bedreigd en vormden geenszins een roedel. Bovendien was deze soort niet eens verwant aan de hond. Zomaar een voorbeeld. Wetenschappers zijn ook mensen, die verwachtingen hebben en beperkte kennis, die soms minder gefocust zijn, of dingen interpreteren vanuit hun eigen filters.
  • Een wetenschappelijke conclusie is sowieso altijd meer een vermoeden. Zelf heb ik ook wetenschappelijke onderzoekjes gedaan voor mijn studie en dan moest je bijvoorbeeld iets leuks in een saai muizenhok zetten, om te zien of de muizen daar blij van werden. Hoewel aannemelijk, weet je nooit zeker of de toegenomen activiteit van de muizen kwam door dat leuke kokertje in hun hok. In studies waarbij je meerdere deelnemers hebt, wordt vaak een gemiddelde, mediaan, of iets dergelijks genomen als uitkomst.. Er zijn echter altijd individuele verschillen, een uitkomst is nooit 100% eenduidig.
  • Dan heb je nog de wetenschappelijke publicaties. Er is namelijk, zoals vaak in de mensenwereld, sprake van kliekjes en van buitensluiting. Dit heb ik ook (zeer spannend) uit inside bronnen. Sommige mensen mogen hun rapport wel publiceren en sommige niet. Sommige ‘peers’ branden expres het rapport van een ander af, of prijzen het de hemel in.
  • Tot slot: de media gaan er vervolgens mee aan de haal. Trekken dingen uit hun verband, overdrijven schromelijk en verzinnen ook niet zelden dingen. Een voorbeeld van antidepressiva: in mijn WO Psychology boek las ik dat de placebogroep (neppil) het vaak beter doet dan de groep die daadwerkelijk antidepressiva slikt. Toch slikt zowel consument als arts het idee dat antidepressiva goed werken. Kortom, wat uiteindelijk bij jou en mij terechtkomt aan wetenschap, daar kun je gerust een flink aantal vraagtekens bij zetten.

Maar dus: hoezo?

Dat is de vraag die bij mij opkomt gezien bovenstaande kennis en dat men toch moeite heeft met de meer spirituele onderdelen van het leven. Hoezo? Waarom wordt een bepaald deel van het leven niet geaccepteerd door velen? Wat ik denk is dat angst een grote rol speelt. Degenen in mijn omgeving die het meest sceptisch zijn over mijn reiki behandelingen, zijn degenen die niet op de behandeltafel durven. Daarmee wil ik ze absoluut niet negatief neerzetten; angst is een heel menselijke reactie op iets onbekends. Dat linkt aan mijn vorige blog over nieuwe ontwikkelingen: je reptielenbrein wil geen onbekende dingen. Dat deel van je hersenen wil het oude bekende, want daarvan weet het dat je het overleven kan en van het nieuwe (nog) niet.

Heksenjacht

Wetenschap is waar alles in onze maatschappij mee doordrenkt is: media, zorg, scholen, etc.. Dus dat is bekend, vertrouwd. De spirituele wereld wordt al eeuwenlang weggezet in de hoek van gekkies en duistere types. Als je kijkt naar de geschiedenis, zijn leefwijzen waarbij iemand in zijn eigen kracht stond (veelal natuurvolkeren) zoveel mogelijk uitgeroeid. Onder andere de Christelijke religie heeft veel werk verricht om andersdenkenden van de aarde te verwijderen. Door moorden, maar ook lastercampagnes. Denk maar aan de boze heks in sprookjes: volgens overleveringen bedacht door de Christenen. Generatieslang is dus ingeprent dat alles wat niet door de leider wordt verkondigd eng en raar is. Dit gebeurt nog steeds. Op TV bijvoorbeeld zijn de meer spirituele types een beetje maf, outsiders. Hoewel hier gelukkig wel verandering in gaande is.

Spiritueel sprookje

Mijn conclusie is dan ook dat het huidige beeld van spiritualiteit vooral stamt uit oude patronen en daarop gebaseerde angst. Uit die patronen en indoctrinatie komt tevens het blinde vertrouwen in de wetenschap (die overigens ook heus veel goeds brengt). Terwijl spiritualiteit en wetenschap wat mij betreft juist heel mooi samen zouden kunnen gaan en dat soms ook al doen. Ondanks dat de realiteit dit weerlegt, maakt het reptielenbrein echter nog steeds argumenten als ‘spiritualiteit bestaat niet’. Het is een sprookje. Ik leef in dat sprookje en ik zou zeggen: kom eens langs, het is hier hartstikke leuk!

Verder lezen/kijken:
https://psycnet.apa.org/record/2012-12792-001 (2012)
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-012-0101-x (2012)
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/381862/ (2011)
https://www.reiki.org/articles/reiki-scientific-evidence
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/16244-meditatie-en-wetenschap.html
Autobiografie van een Yogi – Paramahansa Yogananda (1998)
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=vIDES6VWl1MC&oi=fnd&pg=PR7&dq=reincarnation+evidence&ots=kC58Z-vtfA&sig=S3fO9z7ux_fXx0TXzg1oQ7x2_do&redir_esc=y#v=onepage&q=reincarnation%20evidence&f=false (1966)
Dit is de Hond – John Bradshaw (2017)
Psychology – Peter Gray & David F. Bjorklund (2017)
Wijze Vrouwen – Susan Smit (2009)
https://www.bnr.nl/nieuws/wetenschap/10326257/de-strijd-tegen-misstanden-in-de-farmaceutische-industrie
https://explorable.com/science-fraud
https://www.psychologicalscience.org/observer/a-call-to-change-sciences-culture-of-shaming#.WJCIrzaLRdA

Slikken – Joop Bouma
Opleiding Holistisch Kindercoach – de Weideblik, onderdeel familiesystemen (2019-2020)
The Gooplab – Gwyneth Paltrow (2020) Check op Netflix!

Wel goed je best doen hè?

(Deel 2 van de wijze lessen uit de retraite van Wake Up, in de Maanhoeve)

Elke stap deed zeer. Steeds meer, ook. Het einde leek nog zo ver weg! En dan moest ik ook weer helemaal terug. Pfff, waar ben ik aan begonnen? Waarom heb ik geen slippers aan…? Ik probeerde de spirituele les hiervan te vinden: het levenspad is soms ook moeilijk te bewandelen. Ronduit pijnlijk, soms. Er hoorde toch een spirituele les te zijn, dit was immers een labyrint.

Het leerzame labyrint

Een labyrint, anders dan een doolhof, leidt onontkoombaar naar één punt: het midden. De weg daar naartoe is lang, omdat het vele kronkels om dat middelpunt heen maakt, alvorens er aan te komen. Je kan met een specifieke levensvraag een labyrint in gaan. Je antwoord vind je in het midden. Of als je het labyrint weer uit bent, dat schijnt ook te kunnen. Nou, ik had wel zin in een wijze levensles. Dus op een vrij moment in de retraite liep ik naar het labyrint. Het zag er niet zo heel groot uit, dus slippers leken me niet nodig. Ik liep die dagen toch al bijna alleen maar op blote voeten, dus dit houtsnipperpad kon ik prima aan. Dacht ik.

Doorzetten of niet doorzetten

Nu liep ik dus al een hele tijd op mijn tanden te bijten en manieren te vinden om mijn voeten zo min mogelijk te belasten met uitstekende stukjes hout. Zo’n labyrint is verraderlijk lang! Een deel van mij wilde stoppen, maar nee: ik kon mijn spirituele pad toch niet onderbreken? Wat zou dat wel niet zeggen over mijn doorzettingsvermogen in het echte leven?! Dit was vast een les, herinnerde ik mezelf weer. Na wat een eindeloze reis leek, kwam ik dan toch aan in het midden. Met nu al frisse tegenzin in de aankomende terugreis. Er waren enkele uit boomstammen gehouwen stoelen. Ik streek neer op één en ontving direct mijn les: waar heb ik me in vredesnaam zo druk om gemaakt?

Serieus gedoe

Het inzicht kwam heel helder tot me. Wat had ik serieus lopen doen op een klein stukje met houtsnippers bestrooide aarde. Mijn voeten beschadigend, tegen mijn zin in doorlopend. Omdat iets dat groter en wijzer is dan mij hierdoor iets zou moeten willen vertellen. Ik besefte dat een labyrint, net als alle andere manieren om te leren (van therapie tot kerk tot cursus, tot zeg het maar), een middel zijn. Niet meer en niet minder. Een manier om een beter versie van jezelf te worden. Wat belangrijker is, is dat je luistert naar jezelf en trouw blijft aan jezelf.

Ontrouw aan jezelf

Trouw blijven aan jezelf en stoppen als iets te zeer ingaat tegen jouw belangen. Hoe normaal is dat eigenlijk in onze samenleving? Volgens het CBS krijgt één op de zeven Nederlanders te maken met burn out klachten. Een burn out betekent dat je stress systeem volledig van zijn padje is, door langdurige overbelasting. Langdurig en overmatig stress, dus. Stress ontstaat als jouw systeem registreert dat het alert moet zijn voor gevaar. Dat het niet op zijn gemak kan zijn, omdat er iets niet goed is op dat moment. Zoals iedereen die met burn out klachten te maken heeft gehad, weet: er gaan doorgaans veel signalen aan vooraf. Hartkloppingen, slecht slapen, vergeetachtigheid, prikkelbaarheid, gespannen schouders, … Deze signalen van een te pijnlijk en niet passend pad, worden genegeerd. Sterker nog, we hebben zo goed geleerd het te negeren dat het niet zelden pas achteraf echt opgemerkt wordt. Waarom negeren we zoveel houtsnippers, totdat we letterlijk stilgezet worden?

Machtsgebruik door ouders

Voor mijn opleiding tot holistisch kindercoach las ik het boek “luisteren naar kinderen” van Thomas Gordon. (Even tussendoor: een ontzettende aanrader!) In dat boek wordt gesproken over de machtsverhouding tussen kind en ouders. Ouders die hun macht gebruiken om het kind te dwingen iets te doen- zoals al generaties lang de norm is. Bijvoorbeeld door de behoeftes van het kind in te zetten als straf of beloning (“anders mag je geen YouTube kijken!”). Al vroeg leren kinderen zo te gehoorzamen aan gezag, zonder acht te slaan op wat hun eigen systeem wil. Is er ruimte om rustig te overleggen over waaròm het kind iets wil, dan zou de ouder misschien hele andere keuzes maken. Gordon adviseert dan ook bij conflicten samen te gaan zoeken naar een oplossing, waarmee beide partijen gelukkig zijn. Daarmee leren zowel kind als ouder hun eigen behoeftes ervaren en verwoorden en een weg te vinden waarin deze behoeftes gehoord worden.

En machtsgebruik door heel veel anderen

Niet alleen thuis, ook op de sportclub, op school, op het werk: overal zijn ‘meerderen’ die je iets opleggen. Daarbij komt dat bepaald gedrag door manipulatie bevorderd wordt. Net als bij het trainen van dieren: goed gedrag belonen, zodat het toeneemt. En slecht gedrag bestraffen, zodat het afneemt. Als een kind hard gewerkt heeft, krijgt het een sticker, of een goed cijfer. Los van of dit aansluit bij zijn passie of behoeftes. Als het te moe is om te gaan voetballen: “even doorzetten! Wees een grote meid.” Wie wil er nou geen grote meid (oké of jongen) zijn? Over de grenzen van je lichaam en geest heenstappen wordt zo via straf en beloning gestimuleerd. N.B. Ik schets nu een enigszins eenzijdig beeld, om mijn punt te maken, dat snap je hoop ik. Natuurlijk zijn er ouders en bazen die (gelukkig) andere methodes hanteren. Het gaat hier om het effect van het overheersende “wel goed je best doen hè?” en het ondergeschikte “voel je je hier goed bij/past dit bij jou?”. Plus hoe subtiel en gemakkelijk dit gaat.

Eigen wijsheid

Er is, wat mij betreft, verandering nodig in dit opzicht. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens en kind wijsheid in zich hebben om te voelen wat goed is voor henzelf. En, heel belangrijk, dat de maatschappij pas echt goed draait als iedereen doet waar hij goed in is en wat bij hem of haar past. Iedereen komt met een talent op aarde, om een bijdrage te leveren. We kunnen elkaar daarbij helpen, steunen, adviseren. Met respect voor elkaars eigen wijsheid en grenzen. De kunst is om je eigen kracht te vinden en je eigen pad te volgen.

Kapotte voeten, of slippers

Als je teveel houtsnippers op je pad hebt, kun je doorlopen naar het opgelegde doel. Als je er aan komt, zijn je voeten te beschadigd om nog andere activiteiten mee te ondernemen. Je kan ook goed voor jezelf zorgen en slippers aan doen, of een pad kiezen dat beter bij je voeten past. Daarbij het beeld loslatend van die meerdere, die positief over jou gestemd moet zijn. Goed genoeg te moeten zijn. Iets wat voor mij soms duidelijk een uitdaging is. Grinnikend om mezelf stapte ik na mijn inzicht over de lage heggetjes heen, het labyrint weer uit.

Bronnen:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/cbs-en-tno-een-op-de-zeven-werknemers-heeft-burn-outklachten
Luisteren Naar Kinderen – Thomas Gordon