Kindercoaching

Per maart 2020 bied ik in mijn praktijk holistische kindercoaching aan. Holistisch houdt in dat ik kijk naar het kind als geheel: gedrag, emoties, fysieke gesteldheid, plaats in het gezin, etcetera. Met coaching help ik kinderen in hun eigen kracht te komen en zich op een constructieve en positieve manier door het leven te bewegen.

Voor wie?

Kinderen kunnen op allerlei leeftijden tegen dingen aanlopen, of gedrag vertonen dat door de omgeving als problematisch wordt ervaren. Vanaf ongeveer twee jaar tot volwassenheid kan ik met coaching kinderen ondersteunen. De klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over een concentratiestoornis, zwaarmoedigheid, faalangst, of hooggevoeligheid. In een gesprek kunnen we onderzoeken of ik de juiste persoon ben voor de hulpvraag die het kind, of de omgeving heeft.

Hoe werkt de kindercoaching?

Allereerst maken de ouders kennis met mij en mijn werkwijze. Met de ouder(s) bespreek ik nader de hulpvraag, de omstandigheden en de levensloop van het kind en de ouders. Inderdaad, ook de ouders: een kind leeft in een familiesysteem en fungeert niet zelden als spiegel voor een ouder of verzorger. Daarbij kan een kind (onbewust) een lading vanuit de familie bij zich dragen, wat het gedrag veroorzaakt. Daarom vind ik het belangrijk om de ouders ook te spreken. Mogelijk is na één of enkele sessies met de ouder(s) het coachen van het kind niet eens meer nodig…

Het kan echter heel goed zijn dat dit nog wel aandacht vraagt. In dat geval gaan we na het oudergesprek afspreken met het kind erbij. We kunnen dan kennismaken en het kind kan aanvoelen of hij of zij zich prettig voelt bij mij. Als dit het geval is, gaan we een aantal sessies afspreken, tot een (eerste) evaluatiemoment. Hierin heeft het kind zeker ook zeggenschap: de coaching is voor het kind en ik laat mij leiden door de signalen die ik van het kind oppik (subtiel danwel direct). Natuurlijk gebruik ik ook mijn kennis, voor wat ik zie dat nodig is. Ik laat het kind zich uiten via creativiteit, bewegen en praten. Daarbij werken we aan de hulpvraag van het kind (die anders kan zijn dan die van de ouder). Ik kan een kind bijvoorbeeld handvatten geven om met nare emoties om te gaan, of om beter contact met zichzelf te hebben.

In principe is het de bedoeling dat het kind alleen met mij de sessie doet. Dit bouwen we echter op in het tempo van het kind, wanneer hij of zij eerst graag de ouder erbij wil hebben. De sessies kunnen in mijn praktijk plaatsvinden, of buiten in de natuur. De natuur is een omgeving waarin een kind vanzelf vaak al makkelijker zichzelf kan zijn. Soms is echter de praktijkruimte handiger, voor bijvoorbeeld knutselwerk, of yoga.

Ik stel mij niet autoritair op als coach, maar als medemens. Natuurlijk heb ik een plan, maar de sessies maken we samen; het kind en ik. Het kind heeft de ruimte om vragen te stellen, of iets te weigeren. Verder mag de nodige dosis humor ook aanwezig zijn. Mijn ervaring is dat dit alles vertrouwen geeft, waardoor groei mogelijk is. Ik vind dat persoonlijk heel mooi om te ervaren. Sowieso voel ik mij heel rijk om op deze manier een bijdrage te mogen leveren aan het welzijn van kinderen (en ouders)!

Praktisch

Een intakegesprek met alleen de ouders duurt ca. 90 minuten, verder duren de sessies circa 60 minuten. Verwacht ook enig ‘huiswerk’ voor zowel ouder als kind. Het is echter wel de eigen verantwoordelijkheid van het kind danwel de ouders om iets te doen met wat ik aanreik: niets is verplicht. Ik reik het aan, omdat ik op dat moment zie en voel dat het bij kan dragen. Maar zoals bij alles wat ik aanbied in mijn praktijk: voel vooral ook zelf wat voor jou klopt. Iedereen heeft een wijsheid, kompas, in zichzelf, dat zal aangeven wat goed is op elk moment.

Tarieven:
Intake (alleen ouders, ca. 1,5 uur): 56,00 euro (incl. btw)
Sessie kindercoaching (ca. 1 uur): 37,50 euro (incl. btw)

Tot op heden wordt de coaching niet vergoed door verzekeraars/gemeenten.